Masalah Virus di Taman Medan.
Masalah-masalah seperti ini berlaku mungkin kerana ;

1. Masalah Pertama :


2. Masalah kedua :


3. Masalah ketiga :


4. Masalah keempat :Pelan bagaimana masalah ini dapat diatasi ;

0 comments:

Post a Comment